Puomiautomatiikka

Ajoneuvopuomeja käytetään silloin, kun on tarkoitus annostella ajoneuvoja yksittäin kulunvalvonnan, pysäköintimaksun, tiemaksun tai alueen maksimaalisen suljettuna olemisen vuoksi. Piha-alueilla puomeja voidaan käyttää myös, kun halutaan estää ajoneuvojen pääsy alueelle sulkematta koko ajoväylää. Tällöin puomi mitoitetaan sen verran ajoväylää kapeammaksi, että jalankulkijat, pyöräilijät ja muu kevyt liikenne mahtuvat puomin ohi.

Puomien tehokas käyttö

Puomikoneistot on suunniteltu toimimaan nopeasti ja tiheästi. Jos liikennettä pitää rajoittaa tehokkaasti, on portti usein liian hidas, eikä sitä ole tarkoitettu avautumaan ja sulkeutumaan satoja kertoja vuorokaudessa. Puomeissa käyttömäärä voi olla lähes rajaton, ja avautuminen kestää vain muutamia sekunteja.

Mekaaninen rasitus on sitä pienempi, mitä lyhyempi puomi on kyseessä. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että puomit toimivat tehokkaimmin alle viiden metrin pituisina. Tällöin nopeudet ja käyttötiheys voivat olla erittäin suuria. Nicen valikoimassa alle seitsemän metrin puomit ovat vielä niin sanottuja vakiopuomeja, joita voidaan käyttää suurella käyttötiheydellä. Sen sijaan 7—9 metrin puomit ovat selvästi hitaampia ja tarkoitettu hieman pienemmille käyttömäärille. Useimmat puomikoneistot voidaan asentaa vastakkain toimimaan paripuomina. Tällöin pystytään hoitamaan suuriakin ajoväyliä puomien avulla.

Teollisuuskäytössä on varsin tyypillistä että päiväaikaan, kun liikenne on runsasta, alue on suljettu puomeilla. Yöaikaan portit ovat kiinni ja portteja avataan ajoneuvokohtaisesti tarvittaessa. Tällä tavalla alue saadaan pidettyä tehokkaasti suljettuna ilman, että porttiympäristöön kohdistuu kohtuuttomia ruuhkia.

Puomien ohjaus ja turvalaitteet

Puomikoneistoja ohjataan tyypillisimmin kulunvalvonnalla ja ajoneuvosilmukoilla. Taloyhtiöissä kauko-ohjaimia, gsm-ohjausta tai koodinäppäimistöä käytetään usein myös puomin avaamiseen.

Puomin turvalaitteena käytetään valokennoa tai lasertunnistinta. Ajoneuvojen suojaamiseen käytetään myös ajoneuvosilmukoita.

Puomit voidaan varustaa erilaisilla huomiovaloilla, heijastimilla, liikennevaloilla tai opasteilla, jotka parantavat puomin näkyvyyttä ja lisäävät porttiympäristön turvallisuutta.

Lue lisää ja tutustu puomiautomatiikan tuotteisiimme sicutec.fi pääsivustolla!
Ota yhteyttä