Porttiautomatiikka

Porttiautomatiikka sisältää kaikenlaiset automaattisesti toimivat ajoneuvo- ja henkilöportit niin sisällä kuin ulkona. Nicen porttiautomatiikkatuotteet on pääasiallisesti tarkoitettu ajoneuvoportteihin. Tuotteita on kuitenkin käytössä myös joidenkin tehdashallien turvaporteissa ja sellaisissa ulkotilojen henkilöporteissa, joihin henkilöoviautomatiikan tuotteet eivät sovellu.

Liuku- vai saranaportti?

Portit voidaan jakaa toimintaperiaatteen perusteella liukuportteihin ja saranaportteihin. Varsinkin teollisuudessa liukuportit ovat pitkäikäisempiä, helpommin automatisoitavia ja vähemmän alttiina rikkoutumiselle kuin saranaportit. On kuitenkin huomioitava, että liukuportit tarvitsevat enemmän kuin ajoväylän leveyden verran tilaa auetessaan sivulle. Saranaportteja käytetään paljon taloyhtiöportteina juuri siitä syystä, että sivutilaa ei ole tarpeeksi liukuporttia varten. On kuitenkin huomattava, että saranaporteissakin automatiikka yleensä tarvitsee jonkin verran sivutilaa, joten suoraan rakennuksen seinään saranoitujen porttien automatisointi voi olla ongelmallista.

Saranaportti
Liukuportti

Porttien mekaaninen toimivuus

Porttien toiminnan kannalta olennaisinta on niiden mekaaninen toimivuus. Perustukset pitää suunnitella ja toteuttaa niin, ettei routa pääse vääntämään tai liikuttamaan portteja. Kiinnitykset, saranointi, pyörästöt ja muut sellaiset pitää suunnitella kestämään liikkuvaa kuormaa kaikenlaisissa sääolosuhteissa. Tuuli, jää, lumi, materiaalien lämpölaajeneminen ja kylmäsupistuminen sekä lukemattomat toistuvat avaus- ja sulkemisliikkeet aiheuttavat rasitusta enemmän kuin välttämättä uskoisi.

Myös automatiikka pitää valita niin, että sen on mahdollista toimia Pohjolan muuttuvissa sääolosuhteissa. Lähes 20 vuoden kokemuksella voimme todeta, että tuotteet, jotka toimivat lämpimien maiden porteissa, eivät välttämättä toimi meidän vaativissa olosuhteissamme. Me Sicutecissa olemmekin valinneet Suomessa käytettäväksi ainoastaan sellaisia tuotteita, joiden tiedämme toimivan myös talvella. Valittaessa sopivaa porttikoneistoa suosittelemme ylimitoittamaan koneistot niin, että ne jaksavat liikuttaa portteja myös talvella. Tämä ei silti tarkoita sitä, että portteja voisi käyttää ilman huolellisesti tehtyjä lumitöitä. Portin ei ole tarkoitus aurata lunta tieltään, vaan lumet pitää olla puhdistettuna koko portin liikematkalta ennen kuin porttia voidaan käyttää.

Portin ohjaus ja turvalaitteet

Portin perustamisen, mekaanisen toteutuksen ja koneiston valinnan jälkeen mietittäviä asioita ovat, millä porttia on tarkoitus ohjata sekä tarvittavat turvalaitteet. Tyypillisiä ohjaustapoja ovat kulunvalvonta, kauko-ohjaimet, gsm, kellokytkin ja taloautomaatio. Turvalaitteiden tarkoituksena on suojata portin käyttäjiä liikkuvan portin aiheuttamilta vaaratilanteilta. Turvalaitteet valitaan aina kohteen tarpeiden ja vaatimusten mukaan. Useimmiten käytetään ainakin valokennoja estämään portin sulkeutuminen ajoneuvon tai ihmisen ollessa portin liikematkan alueella. Muita mahdollisia turvalaitteita tai portin sulkeutumisen estäviä varusteita ovat turvareunat, tutkat ja laseranturit, hätäseis-painikkeet, rajakytkimet ja ajoneuvosilmukat. Kaikissa käyttämissämme Nice-koneistoissa on myös säädettävä suunnanvaihtoautomatiikka törmäystilanteessa. Käytännössä koneistossa on siis eräänlainen tuntoaisti, joka estää ajoneuvon tai henkilön puristumisen törmäystilanteessa.

Lue lisää ja tutustu porttiautomatiikan tuotteisiimme sicutec.fi pääsivustolla!
Ota yhteyttä